روش های ارسال سفارشات

سفارشات در شهر ساری توسط پیک موتوری و یا اسنپ باکس صورت میگیرد.
در سایر شهرها و استان های کشور سفارش ها از طریق تیپاکس و یا باربری های مجاز ارسال می شود. 

 هزینه ارسال
هزینه ارسال کالاها به طور کل بر عهده مشتری است و بر اساس حجم و وزن کالاهای سفارش داده شده و مسافت تا مقصد، بصورت مکانیزه توسط اسنپ باکس (داخل شهر ساری) و پست رسان تی پاکس (سایر شهرها) بصورت پس کرایه محاسبه شده و بر عهده مشتری میباشد.

مدت زمان تحویل سفارش ها

سفارش های محدوده شهر ساری در کمتر از 3 ساعت انجام می شود.
توضیح اینکه زمان تحویل سفارش های ارسالی در داخل شهر ساری در یک بازه زمانی با مشتریان هماهنگ خواهد شد، مشتریان محترم لازم است که در بازه زمانی مشخص شده در محل تحویل کالا حضور داشته باشند، در غیراینصورت مسئولیت و هزینه ارسال مجدد آن بر عهده مشتری می باشد.
 سفارش های ارسال شده به سایر شهرها توسط تی پاکس و باربری: سفارش هایی که قرار است از طریق تی پاکس یا باربری ارسال گردند، در صورتیکه قبل از ساعت 12 نهایی شده باشند، در همان روز تحویل تی پاکس و یا باربری خواهند شد، اما چنانچه بعد از این ساعت نهایی شده باشند، در روز کاری بعد تحویل تی پاکس خواهند شد. شرکت های پست و باربری نیز مرسولات را معمولاً بین 24 تا 48 ساعت کاری به مقصد خواهند رساند.