روش های ارسال سفارشات

سفارشات در شهر ساری توسط بخش لجستیک زنبور بصورت پیک ارسال می گردد.
در سایر شهرها و استان های کشور به غیر از ساری، سفارش ها از دو طریق، تیپاکس و یا باربری های مجاز ارسال می گردد. کاربران می توانند از بین روشهای ارسال ممکن، یک روش را به دلخواه انتخاب نمایند. انتخاب هر روش به منزله آگاهی از قوانین و شرایط آن می باشد.

 هزینه ارسال
هزینه ارسال کالاها بر اساس روش ارسال انتخابی، حجم و وزن کالاهای سفارش داده شده و مسافت تا شهر مقصد، بصورت مکانیزه توسط پست رسان تی پاکس بصورت پس کرایه محاسبه شده و بر عهده مشتری میباشد.

مدت زمان تحویل سفارش ها

سفارش های محدوده شهر ساری در کمتر از 3 ساعت انجام می شود.
توضیح اینکه زمان تحویل سفارش های ارسالی در داخل شهر ساری در یک بازه زمانی با مشتریان هماهنگ خواهد شد، مشتریان محترم لازم است که در بازه زمانی مشخص شده در محل تحویل کالا حضور داشته باشند، در غیراینصورت مسئولیت و هزینه ارسال مجدد آن بر عهده مشتری می باشد.
 سفارش های ارسال شده به سایر شهرها توسط تی پاکس و باربری: سفارش هایی که قرار است از طریق تی پاکس یا باربری ارسال گردند، در صورتیکه قبل از ساعت 12 نهایی شده باشند، در همان روز تحویل تی پاکس و یا باربری خواهند شد، اما چنانچه بعد از این ساعت نهایی شده باشند، در روز کاری بعد تحویل تی پاکس خواهند شد. شرکت های پست و باربری نیز مرسولات را معمولاً بین 24 تا 48 ساعت کاری به مقصد خواهند رساند.