اکسیژن خون

دستگاه پالس اکسیمتر چیست و چگونه کار میکند

/post-2

پالس اکسیمتری روشی غیرتهاجمی است که میزان مولکولهای هموگلوبینی را که با اکسیژن آمیخته شده اند، اندازه گیری و به صورت درصد نشان می دهد. محدوده ی طبیعی آن ۹۵–۹۷٪ است.اگر این میزان کمتر از ۹۰٪ شود، زنگ هشدار به صدا  درمیآید.  درواقع  با  این  وسیله  میتوان  درباره  هایپوکسمی (کم شدن اکسیژن  خون)  هشدار  داد . همچنین  اکثر دستگاههای پالس اکسی متر تعداد و آهنگ ضربان قلب را نیز نمایش میدهند.