پالس اکسیمتر دیجیتال از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

چگونه پالس اکسیمتر درصد اشباع هموگلوبین با اکسیژن را تعیین می کند؟  

پروب دستگاه بر روی انگشت سبابه، شست پا، نوک بینی یا نرمه گوش قرار داده می شود. بر روی قسمت بالایی پروب ،یک منبع منتشر کننده نور وجود داردکه دو نور  قرمز و مادون قرمز را منتشر میکند. وقتی نور از میان بافتها عبور می کند (بافت بین دو سطح پروب) نور قرمز توسط هموگلوبین و نور مادون قرمز توسط اکسی هموگلوبین جذب میشود .در طرف دیگر  یک  گیرنده  قرار  دارد  که  وظیفه  آشکارسازی  نور  عبوری  از  بافت  را  بر  عهده  دارد. این  اطلاعات  به پردازشگر  دستگاه منتقل شده و آنجا با یک محاسبه ی لگاریتمی، میزان اشباع هموگلوبین با اکسیژن به صورت یک درصد مشخص و بر روی صفحه نمایشگر ثبت می گردد.

عواملی که میتواند موجب اختلال در ثبت نتیجه شوند:

1-در معرض نور شدید قرار گرفتن (مستقیم تابیدن نور خورشید به پروب)
2-فشار خون خیلی بالا یا پایین در بیمار /شخص
3-دمای غیرعادی بافت مثلا سردی شدید و آسیب اندام بر اثر سرما
4- وجود جذب کننده هایی مثل لاک ناخن
۵-درست قرار نگرفتن انگشت اشاره در مکان مشخص آن در دستگاه
6-فشار خیلی زیاد پروب روی انگشت
۷-کم خونی شدید/ سطح بالای هموگلوبین غیرطبیعی
8-در بیماران تحت همودیالیز (دستی که فیستول در آن تعبیه شده است)
۹-تجویز داروهای تنگ کننده عروقی با دوز بالا و ضعیف شدن خونرسانی بافتی
1۰-حرکت دادن انگشتی که پروب به آن متصل است.

اعداد ۹۱تا ۹۴درصد بر کاهش خفیف اکسیژن دلالت کرده و نیاز به ارزیابی بیشتر و تجویز اکسیژن مکمل را نشان میدهند.
اعداد ۸۶تا ۹۰درصد،کاهش متوسط اکسیژن را نشان میدهند و معمولا این بیماران (البته با رعایت احتیاط در مورد مبتلایان به بیماریهای مزمن انسدادی ریه) نیاز به تجویز اکسیژن مکمل 1۰۰٪دارند
اعداد ۸۵%یا کمتر نیز، کاهش شدید اکسیژن را نشان داده و به مداخله ی فوری شامل تجویز اکسیژن 1۰۰٪، تهویه ی مصنوعی و یا هردو نیاز دارند.

منابع: 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Amalakanti S, Pentakota MR. Pulse Oximetry Overestimates Oxygen Saturation in COPD.Respir Care. 2016;61(4):423–427. doi:10.4187/respcare.04435Hinkelbein J, Genzwürker H, Fiedler F. 2015.Detection of a systolic pulse pressure level for reliablereadings in pulse oximetry.Monitoring: equipment andcomputersUrden L, Stacy K, Lough M. Critical care nursing, Diagnosis and management.8thEdition. Elsevier INC. 2018.ZolfaghariM,Moradi MajdP, Behesht AeenF, MohseniAR, Azimi AhangariKh, HaghaniH. 2015.Does henna impact pulse oximetry results?. Emerg Med J;32:248–249